Józef Frączek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Frączek, ur. 14 II 1952 w Łańcucie. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydz. Elektryczny (1976).

1978-1981 nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego w ZSZ. W 1981 współzałożyciel, następnie przewodniczący „S” RI w Krzemienicy k. Łańcuta. I-II 1981 wspierał strajk chłopski w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie. Od X 1981 sekretarz Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.

Po 13 XII 1981 utrzymywał się z pracy w swoim gospodarstwie rolnym w Krzemienicy. Współorganizator (wraz z ks. Bogusławem Bijakiem, moderatorem Duszpasterstw Rolników, z ks. Henrykiem Borczem, ks. Janem Jakubowskim i Józefem Śliszem) Duszpasterstwa Rolników na terenie woj. rzeszowskiego. 1983-1989 współorganizator obchodów kolejnych rocznic porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. 1986-1990 członek Rady Fundacji Zaopatrzenia Wsi w Wodę przy Episkopacie Polski, organizator praktyk rolniczych w Norwegii (w 1986 sam odbył taką praktykę).

Na początku 1989 w USA w celu nawiązania kontaktów z członkami „S” RI, którzy wyemigrowali w l. 80. oraz z Polonią. Po powrocie w XI 1989 przewodniczący I Wojewódzkiego Zjazdu „S” RI w Rzeszowie. 1990-1994 radny i wójt gm. Czarna, 1990-1993 wicewojewoda rzeszowski. 1991-1993 poseł RP I kadencji, 1993-2001 senator RP III i IV kadencji. 1991-1997 działacz PSL-PL. Do 2000 w Klubie Parlamentarnym AWS, następnie w Kole Parlamentarnym Koalicja dla Polski. 2003-2005 radny sejmiku samorządowego woj. podkarpackiego z listy LPR, w 2006 w PSL-Piast. Od 2007 wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

16 III 1981 – 12 V 1986 rozpracowywany przez Wydz. IV i VI KWMO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Solidarność Wiejska; 22 V 1981 – 27 VII 1989 w ramach SOR krypt. Ziemianin; 18 VII 1983 – 21 XI 1989 przez Gr. RUSW w Łańcucie w ramach KE krypt. Monter, Inżynier; 2 III 1984 – 18 XI 1989 przez Wydz. IV i VI WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Pasterz; 17 VI 1986 – 15 II 1989 przez Wydz. VI WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Relikt.

Michał Stręk