Józef Gębal

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Gębal, ur. 21 X 1940 w Skowieszynie, woj. lubelskie. Wykształcenie podstawowe.

Od 1956 zatrudniony w KWK Czechowice-Dziedzice, 1957-1959 w KWK Michał w Siemianowicach-Michałkowicach, 1959-1960 w KWK Wieczorek w Katowicach, 1960-1985 w KWK Mysłowice.

Od IX 1980 w „S”; członek KOWzP. 1981-1982 w KPN.

26 IX 1982 współtwórca KOS Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 10 XI 1982 zatrzymany, osadzony w KW MO w Katowicach, 23 XI 1982 przewieziony do AŚ w Katowicach. 18 II 1983 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. 1983-1989 nadal działacz KOS Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, kolporter ulotek, organizator pomocy rodzinom osób represjonowanych. 13 II 1987, w trakcie uroczystości ku czci górników KWK Mysłowice poległych w czasie wybuchu metanu 4 II 1987, zatrzymany przez SB, przewieziony do RUSW w Mysłowicach, zwolniony po kilku godzinach. 11 VI 1987 rewizja w mieszkaniu.

1988-1990 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Krzyża w Mysłowicach, członek Mysłowickiego KO „S”. Od 1985 na emeryturze. 1996-1998 członek koła ROP w Mysłowicach.

Stefan Sarwa