Józef Gałąska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Gałąska, ur. 1 VII 1948 w Katowicach. Absolwent ZSZ dla Pracujących w Katowicach (1966).

1964-1966 zatrudniony w Woj. Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej w Katowicach, 1967-1972 w Przedsiębiorstwie Transportowym Handlu Wewnętrznego tamże, 1972-1983 elektromechanik w Kombinacie Budowlanym w Bytomiu.

We IX 1980 współorganizator strajku w KB, przewodniczący KS, od IX 1980 w „S”; w 1981 przewodniczący KZ, wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Budownictwa, członek Komisji Resortowej Budownictwa przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej w Gdańsku, w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, delegat na I KZD.

14-15 XII 1981 współorganizator strajku w KB, 15 XII 1981 – II 1982 w ukryciu, drukarz i kolporter ulotek; 26 II 1982 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Bytomiu, następnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, 8 III 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, 17 V 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okregu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 1,5 roku więzienia, osadzony w ZK we Wrocławiu, zwolniony w III 1983 na mocy aktu łaski Rady Państwa; zwolniony z pracy. Od 1983 pracownik warsztatu Mechanika i Elektronika Pojazdowa.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

1983 – 24 VI 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Katowicach w ramach KE krypt. Józek.

Anna Cichecka