Józef Gałuszka

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Józef Gałuszka, ur. 8 X 1946 w Cierniach k. Wałbrzycha. Ukończył SP w Cierniach (1960).

Do 1966 praca w rodzinnym gospodarstwie rolnym, 1966-1982 w KWK Jastrzębie (z przerwą na służbę wojskową 1969-1970).

29 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Jastrzębie, członek KS, od IX 1980 w „S”; członek KZ, przewodniczący Komisji Oddziałowej na Oddziale G II.

13-15 XII 1981 współorganizator strajku. Po 13 XII 1981 uczestnik akcji pomocy internowanym, akcji ulotkowych i malowania na murach; 16 V 1982 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Jastrzębiu-Zdroju, KW MO w Katowicach, następnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 15 VII 1982 aresztowany, przewieziony do AŚ w Katowicach, we IX 1982 skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata; zwolniony z pracy. 1982-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju, kolporter wydawnictw podziemnych, uczestnik akcji ulotkowych. W 1983 zatrudniony w Zakładzie Remontowo-Budowlanym ZOZ w Wodzisławiu Śl., od IX 1983 ponownie przyjęty do KWK Jastrzębie, 1983-1993 zatrudniony w KWK Krupiński w Suszcu. 15-22 VIII 1988 uczestnik strajku w KWK Krupiński, przewodniczący KS, zwolniony z pracy, przywrócony po 2 tyg.

W 1989 członek KO w Jastrzębiu-Zdroju. 1989-1993 członek KZ „S” w KWK Krupiński. Od 1993 na rencie, 1994-1999 łazienny w KWK Krupiński. Od 1997 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, zaangażowany w działalność DLP i w prace społeczne przy kościele NMP MK w Jastrzębiu-Zdroju. Od 1999 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1988-1989 rozpracowywany przez p. V-2 RUSW w Żorach w ramach SOR krypt. Opaska; w 1989 w ramach SOR krypt. Ogniwo.

Andrzej Kamiński