Józef Gburzyński

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Józef Gburzyński, ur. 19 III 1949 w Napiwodzie k. Nidzicy. Ukończył Technikum Mechaniczne w Elblągu (1971).

1968-1971 monter w Gdańskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Mostostal, 1971-1974 brygadzista w Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym Przemysłu Okrętowego Budimor w Gdańsku, 1974-1982 w Zakładach Mechanicznych im. gen. Karola Świerczewskiego Zamech w Elblągu. 16-19 XII 1970 uczestnik strajku w Zamechu, przemarszu i wiecu pod budynkiem KP PZPR. 29 VI 1976 uczestnik akcji protestacyjnej w Zamechu.

18-31 VIII 1980 współorganizator strajku rotacyjnego w Zamechu, przewodniczący KS; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Oddziałowego Komitetu Założycielskiego na Wydz. JB Zamechu, zakładowego Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 KZ; w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląskiego.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w zakładzie, przewodniczący KS, sygnatariusz porozumienia z władzami o zakończeniu strajku; XII 1981 – 1982 współorganizator TKZ „S” w Zamechu, w 1982 współzałożyciel (z Edmundem Krasowskim) podziemnego TZR Elbląskiego, II-XI 1982 pism „Zwyciężymy” i „Opornik Elbląski”, współorganizator druku (materiałów poligraficznych, zaplecza technicznego); 1, 3 V 1982 organizator manifestacji pod Pomnikiem Ofiar Grudnia ’70 w Elblągu; 13 XI 1982 aresztowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Elblągu, następnie AŚ tamże, AŚ w Gdańsku, 30 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii; po wyjściu ponownie działacz TZR; zatrzymywany, przesłuchiwany. 1984-1989 pracownik Zakładów Energetycznych w Elblągu.

III-V 1989 członek KZ „S” w ZE, przewodniczący MKK w Elblągu, delegat na WZD Regionu Elbląskiego, 1989-1990 przewodniczący ZR, delegat na KZD, członek KK. 1989-1990 członek KO „S”, 1990-1997 PC, 1998-2003 AWS. 1990-1994 radny Miasta Elbląg z listy KO, prezydent Elbląga. Od 1994 na rencie. Od 2002 wiceprezes Pracowniczych Ogrodów Działkowych Przyroda w Elblągu; w 2003 współzałożyciel, następnie członek Prezydium Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w l. 1980-1990 Regionu Elbląskiego; od 2005 w Stowarzyszeniu Rozwój i Praca Przyszłością Samorządu.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Hieronim Guzowski