Józef Gruszka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Gruszka, ur. 14 IV 1965 w Rydułtowach. Ukończył SP w Kornowacu (1980).

1983-1990 zatrudniony w KWK Anna w Pszowie, od 1990 KWK Jastrzębie (od 1994 KWK Jas-Mos). Od IX 1988 w „S”, założyciel, do 1989 przewodniczący TKZ w KWK Anna; 1989-1990 wiceprzewodniczący KZ tamże.

W 1989 członek KO w Pszowie, uczestnik przygotowań do wyborów 4 VI na terenie Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Raciborza i Głubczyc. 2005-2007 członek KZ w KWK Jas-Mos.

11 VIII – 31 X 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW Wałbrzychu w ramach SOS; 15 V – 29 VIII 1989 przez p. V-2 RUSW w Wodzisławiu Śl. w ramach SOR krypt. Pestka.

Andrzej Kamiński