Józef Grządzielski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Grządzielski, ur. 2 III 1956 w Słupsku. Ukończył ZSZ tamże (1974).

1976-1985 pracownik Fabryki Maszyn Rolniczych Agromet-Famarol w Słupsku.

Od IX 1980 w „S”, członek Komisji Rewizyjnej KZ.

Po 13 XII 1981 współzałożyciel Podziemnej Zakładowej Grupy Specjalnej, współorganizator przerw w pracy każdego 13. dnia miesiąca w Famarolu; V-XI 1982 członek Okręgowego Komitetu Oporu „S”. 5 XI 1982 – 3 II 1983 w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie k. Bydgoszczy. W 1985 członek RKK, 1985-1987 RKK w Słupsku; drukarz podziemnych pism „Solidarność Słupska” (organ RKK) oraz „Solidarność Regionu” (organ RKW); 1 VII 1985 uczestnik strajku w Famarolu, zwolniony z pracy, do 1987 bez stałego zatrudnienia. Wielokrotnie zatrzymywany; w jego domu przeprowadzano rewizje. 11 IV 1986 skazany przez Sąd Rejonowy w Słupsku za kolportaż podziemnej prasy na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. 1987-1988 frezer w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Słupsku.

1988-1999 na rencie, 1996-2000 pracownik ZR Słupsk, od 2000 bezrobotny.

Rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Słupsku w ramach SO krypt. Kombajn.

Igor Hałagida, Michał Zarzycki