Józef Jan Pintera

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Jan Pintera, ur. 2 V 1946 w Sokołowie k. Sieradza. Absolwent Technikum Kolejowego w Bydgoszczy (1973), elektromechanik.

1964-1965 zatrudniony w Państwowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego we Wrocławiu, 1965-1967 zasadnicza służba wojskowa, 1968-1970 elektromonter w Poddębickim Przedsiębiorstwie Państwowego Przemysłu Terenowego w Poddębicach, 1970-1974 kierownik zmiany pociągu, naprawy i remontu trakcji w Polskich Kolejach Państwowych, Oddział Sieci i Zasilania Bydgoszcz. 1974-2007 dyspozytor utrzymania ruchu energetycznego w Zakładach Chemicznych Organika Zachem w Bydgoszczy.

We IX 1980 członek założyciel Komitetu Założycielskiego „S” przy Zakładach Chemicznych Organika Zachem w Bydgoszczy, do 13 XII 1981 przewodniczący Komisji Wydziałowej „S”, członek KZ, 12 IX 1980 – 13 XII 1981 członek komisji ds. rekreacji i sportu. Współzałożyciel Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania.

XII 1981 – XI 1982 członek zespołu redakcyjnego bydgoskiego pisma Komitetu Obrony Społecznej „KOS”. XII 1981 – XI 1982, nast. III 1983 – 1989 kolporter i organizator kolportażu na terenie Zakładów Chemicznych Organika Zachem oraz okolic Żnina (gazetki, znaczki poczt podziemnych). 1983-1989 zaangażowany w działalność Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom. 1983-1989 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, Komitetu Pomocy Aresztowanym, uczestnik Mszy za Ojczyznę. 1982-1988 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany przez SB. 5 XI 1982 – 3 II 1983 powołano do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Chełmnie n. Wisłą, 4-16 II 1983 przetrzymywany w Areszcie Garnizonowym tamże.

1989-2007 przewodniczący Komisji Wydziałowej „S”, 1995-2001 członek KZ Międzyzakładowej Organizacji Związkowej „S” przy Organika Zachem, 1995-2001 delegat na WZD w Bydgoszczy. Od VI 2008 przewodniczący Stowarzyszenia Osób Internowanych Chełminiacy 1982. Od 2007 na emeryturze.

Odznaczony Medalem za Wytrwałość 1980–1990 ZR NSZZ „S” (1990), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2009).

Katarzyna Grysińska