Józef Jungiewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Jungiewicz, ur. 7 II 1936 w Połańcu. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kier. górnictwo (1966).

1957-1959 pracownik fizyczny w KWK Sosnowiec w Sosnowcu, Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, Bierut w Jaworznie; 1967-1986 kolejno technolog, kierownik działu technologicznego w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sączu.

W 1980 z-ca przewodniczącego w Komitecie Założycielskim „S” przy SZEW w Nowym Sączu, nastépnie przewodniczący KZ. 9-11 I 1981 współorganizator strajku w Ratuszu, dostawca żywności; w III 1981 prowadził przygotowania do strajku po kryzysie bydgoskim. 10-12 VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, IX-X 1981 delegat na I KZD; od IX 1981 członek KK „S”.

14 XII 1981 – 27 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. 1982-1989 działacz podziemnych struktur „S”, organizator akcji ulotkowych, zbiórek pieniędzy i pomocy materialnej dla represjonowanych, zaangażowany w pomoc dla rodzin wielodzietnych; aktywny uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Mszy za Ojczyznę. W 1982 po wyjściu z internowania pozbawiony kierowniczego stanowiska; 1982-1984 wielokrotnie wzywany na przesłuchania, również do Warszawy (przesłuchania b. członków KK „S”). 1986-1989 nauczyciel w SP w Tęgoborze.

23 III 1989 – 1991 członek KO „S” w Nowym Sączu, współorganizator wyborów; 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, m.in. w Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; 1993-1994 wojewoda nowosądecki. 1989-1991 członek PSL „S”. W 1990 założyciel PC w Nowym Sączu (organizator I spotkania). 1992-1993 w RdR Jana Olszewskiego. Od 1994 na emeryturze; prowadzi działalność charytatywną, w szczególności dla ubogich wielodzietnych rodzin.

Współautor 7 opatentowanych wynalazków, m.in. wielokomorowego pieca kręgowego do wypalania wyrobów elektrodowych (25 XI 1981).

Uhonorowany monetami pamiątkowymi Prezesa NBP dla członków OKP (2009).

Sławomir Chmura