Józef Karwowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Karwowski, ur. 18 III 1950 w Grębocinie k. Torunia. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, Wydz. Lekarski (1975).

1975-1992 zatrudniony w Wojewódzkim Zespolonym Szpitalu w Bydgoszczy (obecnie Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza; w 1980 wszystkie placówki przeniesiono do Szpitala XXX-lecia w Bydgoszczy). 1970-1973 w ZSP.

We IX 1980 inicjator powstania Komitetu Założycielskiego „S” w Szpitalu XXX-lecia, od X 1980 wiceprzewodniczący KZ, przewodniczący Komisji Interwencyjnej KZ, współzałożyciel wydawanego przez KZ „Biuletynu Solidarności”, autor artykułów, IX 1980 – VI 1981 członek MKZ, uczestnik (na szczeblu regionalnym i resortowym) komisji negocjacyjnych i porozumiewawczych ws. postulatów służby zdrowia; w III 1981 podczas kryzysu bydgoskiego weryfikował dla MKZ oficjalne informacje o stanie zdrowia Jana Rulewskiego; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego; we IX 1981 dobrowolny zakładnik-negocjator podczas buntu więźniów kryminalnych w AŚ w Bydgoszczy.

12/13 XII 1981 uczestnik akcji wywożenia dokumentów, pieniędzy, biblioteki wydawnictw niezależnych z siedziby KZ, do 20 XII 1981 nieustannie na dyżurze w szpitalu. 1982-1988 pośredniczył w przekazywaniu do Warszawy materiałów bydgoskich struktur opozycyjnych (m.in. od Michała Filka) przeznaczonych dla Amnesty International; uczestnik zbiórek pieniędzy na pomoc dla internowanych i ich rodzin, kolporter wydawnictw podziemnych (z członkami d. KZ m.in. Zbigniewem Klotzem, Pawłem Bryzgalskim, Kurkiem), działacz Komitetu Pomocy Internowanym. W 1982 współinicjator podziemnego Radia „S” w Bydgoszczy, współtwórca audycji pracowników Szpitala XXX-lecia; w III 1983 współorganizator (z Janem Zaklikowskim, Grzegorzem Hauslingerem, Michałem Filkiem) akcji rozwinięcia na Brdzie sztandaru „Solidarność żyje”; współorganizator Mszy za Ojczyznę; 1982-1983 3-krotnie przesłuchiwany przez SB.

Mąż zaufania w Komisji Wyborczej w wyborach 4 VI 1989. Od 1992 prezes spółki lekarzy Intercor.

Katarzyna Grysińska