Józef Kinel

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Józef Kinel, ur. 12 IV 1940 w Iwoniczu-Zdroju k. Krosna, zm. 13 VIII 1999. Ukończył ZSZ w Miejscu Piastowym, następnie uczeń Zaocznego Technikum Mechanicznego w Krośnie, matura w Technikum Górnictwa Naftowego tamże, Wydz. Zaoczny (1968).

Pracownik ZSZ w Miejscu Piastowym, następnie kilku zakładów w Krośnie, od 1968 kolejno: Państwowego Przedsiębiorstwa Uzdrowisk w Iwoniczu-Zdroju, z-ca dyr. w Sanatorium Wisła, kierownik produkcji w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, inspektor ds. inwestycji w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Iwoniczu.

Od IX 1980 w „S”; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Podkarpacie, od VI 1981 etatowy pracownik ZR (sekretarz).

12/13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach, zwolniony 25 XII 1981 ze względu na stan zdrowia. Po wyjściu objęty zakazem zatrudnienia w PPU, nauczyciel w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie. 8 XI 1982 uczestnik tajnego zebrania działaczy „S” w Krośnie, podczas którego wyłoniono Tymczasową Komisję Regionalną; od 1983 współpracownik RKW. Uczestnik przygotowania tablicy poświęconej „S”, którą 13 XII 1982 umieszczono w kościele oo. Kapucynów w Krośnie. 9 VI 1984 aresztowany (z Adamem Obercem i Jerzym Jakubowskim) podczas kolportażu wydawnictw podziemnych, rewizja w domu i miejscu pracy, w VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. W II 1985 zatrzymany podczas zajęć w szkole, przewieziony do AŚ, w wyniku braku leków hospitalizowany pod nadzorem funkcjonariuszy MO; zmuszony do odejścia na rentę. Kolporter wydawnictw podziemnych na szeroką skalę, odpowiedzialny za kontakt z Regionem Mazowsze i podziemiem w Nowym Sączu. Od 1985 członek Komisji Charytatywnej przy Aptece Leków Zagranicznych przy kościele farnym Świętej Trójcy w Krośnie (współpraca z Association de Soutien a Solidarité). W 1986 współorganizator pobytu Zbigniewa Bujaka na Podkarpaciu. Wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze. W 1988 współorganizator zbiórki pieniędzy dla strajkujących w Nowej Hucie i Stalowej Woli.

W IV 1989 sekretarz Wojewódzkiego KO. 1990-1994 radny i burmistrz Iwonicza-Zdroju; od 1998 przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego.

25 II 1985 – 6 III 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Sekretarz; od 14 III 1986 przez Wydz. III WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Sekta.

Czesław Nowak