Józef Kowalczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Kowalczyk, ur. 18 III 1949 w Radomsku, zm. 23 VII 2000 tamże. Ukończył Technikum Mechaniczne w Radomsku.

1978-1984 pracownik Fabryki Maszyn tamże, 1984-1985 Spółdzielni Kółek Rolniczych, w 1985 przez 9 mies. bez zatrudnienia, 1986 – IX 1989 górnik eksploatacji taśm w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, od IX 1989 ponownie pracownik FM.

3 i 9 IX 1980 współorganizator strajku w FM, wiceprzewodniczący Komitetu Robotniczego, od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego; od 17 X 1980 współzałożyciel i przewodniczący MKZ Ziemi Radomszczańskiej, od 28 X 1980 Delegatury MKZ Ziemi Łódzkiej w Radomsku; 19-22 XII 1980 uczestnik okupacji Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim; w III 1981 delegat na WZD Delegatury, przewodniczący Zarządu Delegatury MKZ Ziemi Łódzkiej w Radomsku, od VI 1981 Delegatury ZR Częstochowa, następnie członek ZR Częstochowa. XI-XII 1981 członek Komitetu ds. Odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej poświęconej uczniom Gimnazjum St. Niemca w Radomsku, poległym w obronie ojczyzny w wojnie 1920.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu, zwolniony 23 III 1982. Od IV 1982 kilkakrotnie zatrzymywany na 24 godz.; skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę wysokiej grzywny. W V 1984 zwolniony z pracy. Od X 1986 przewodniczący jawnej Tymczasowej Rady „S” woj. piotrkowskiego, od IV 1988 RKW. XI 1986 – VI 1988 członek jawnego Zarządu Regionalnego „S” woj. piotrkowskiego. III-IV 1987 w Szwecji, 21 III 1987 uczestnik demonstracji na rzecz wycofania wojsk ZSRS z Afganistanu; współorganizator pomocy (sprzęt, leki) dla szpitala w Radomsku udzielonej przez Bank Leków w Szwecji (we współpracy z Eleonorą Grinndal). 1987-1988 wydawca podziemnego biuletynu „Obserwator”. We IX 1989 przywrócony orzeczeniem Społecznej Komisji Pojednawczej do pracy w FM; współzałożyciel Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka w Radomsku.

X 1988 – VI 1989 przewodniczący jawnego Międzyzakładowego Zarządu „S” w Radomsku, od IV 1989 MKO. W 1989 wydawca „Kuriera Radomszczańskiego”; członek Obywatelskiego Konwentu Konsultacyjnego przy Przewodniczącym WRN w Piotrkowie Trybunalskim; wiceprzewodniczący RKO woj. piotrkowskiego oraz RKW woj. piotrkowskiego; członek KO w Radomsku. W II 1990 wydalony z „S” przez KZ, w XI przywrócony przez Zebranie Ogólne Delegatów „S” FM. W 1990 współzałożyciel i prezes Zarządu Koła Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy w Radomsku. W l. 90. własna działalność gospodarcza.

Wojciech Rotarski