Józef Krupa

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Krupa, ur. 16 III 1938 w Sołonce k. Rzeszowa. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Rzeszowie (1968).

1955-1998 pracownik WSK PZL Rzeszów.

Od IX 1980 „S”, współorganizator struktur „S” w WSK PZL, członek KZ. W XII 1980 przewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydz. Głównego Technologa. W I 1981 organizator 3-dniowego Maratonu Filmów Religijnych w Domu Kultury WSK (mimo sprzeciwu dyrekcji, zakładowej organizacji partyjnej i ORMO). I-II 1981 wspomagał (wraz z innymi członkami KZ) strajk chłopski w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie, m.in. organizator i uczestnik tzw. straży robotniczej do ochrony strajkujących.

1982-1989 działacz TKZ w WSK PZL, współorganizator i uczestnik demonstracji rocznicowych, Mszy za Ojczyznę, akcji ulotkowych; kolporter prasy i wydawnictw podziemnych; organizator zbierania składek związkowych; uczestnik i propagator Duszpasterstwa Ludzi Pracy w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na Drabiniance w Rzeszowie. Zaangażowany w akcję pomocy rodzinom represjonowanych i hospitalizowanych internowanych. 1982-1988 wielokrotnie przesłuchiwany, rewizje w domu i w pracy, zastraszany. 11 XI 1984, po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki na rzeszowskim rynku, zatrzymany i przesłuchiwany w RUSW. W V 1987 manifestacyjnie nie odebrał Złotej Odznaki Zasłużonego dla WSK PZL Rzeszów. 5 X 1988 współorganizator (wraz z Adamem Matuszczakiem) zebrania przygotowującego do jawnej działalności TKZ w WSK PZL, współautor oświadczenia dot. tej działalności podpisanego przez 15 sygnatariuszy; z tego powodu przesłuchany przez prokuratora rejonowego.

Od 1998 członek Koła Emerytów i Rencistów „S” przy WSK PZL. Członek rzeszowskiej Grupy Ujawnić Prawdę.

30 12 1970 – 9 III 1990 rozpracowywany przez Wydz. III-A/V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Delta; 5 X 1988 – 26 IX 1989 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SOS krypt. Powrót.

Michał Stręk