Józef Kula

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Józef Kula, ur. 5 XI 1931 w Chwałowicach (obecnie dzielnica Rybnika). Absolwent Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie, Wydz. Teologiczny (1956).

W 1957 zatrudniony w SP w Dębieńsku, następnie w KWK Dębieńsko, 1957-1959 w PSS Społem w Rybniku, 1959-1963 w Gminnej Spółdzielni w Żorach, 1963-1980 w Zakładzie Wytwórczym Urządzeń Sygnalizacyjnych w Gotartowicach, 1980-1991 w Zakładzie Wytwórczym Urządzeń Sygnalizacyjnych w Żorach.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w ZWUS w Żorach.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, Uhercach, Załężu k. Rzeszowa, Nowym Łupkowie, zwolniony 14 VII 1982 ze względu na stan zdrowia; 27 VIII 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 31 VIII. Do 1987 wielokrotnie przesłuchiwany. 1982-1988 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. pism „Ość”, „RIS”, „Tygodnika Mazowsze”, „Bez Cenzury” oraz ulotek). W II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy; w II 1989 Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

1989-1991 przewodniczący KZ „S” w ZWUS w Żorach. 1989-1992 członek Zarządu Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Żorach. Od 1989 członek KO „S” w Suszcu. Od 1991 na emeryturze. 1994-2003 ławnik w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. Od 1998 członek Zarządu Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Autor książki Zapiski internowanego (Katowice 1996).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1983-1988 rozpracowywany przez p. II RUSW w Żorach w ramach KE krypt. Sygnał.

Andrzej Kamiński