Józef Maciejewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Maciejewski, ur. 26 IX 1936 we Włocławku, zm. 15 III 2003 tamże.

W III 1954 aresztowany za działalność konspiracyjną przez funkcjonariuszy PUBP we Włocławku, 15 VI 1954 skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy na 7 lat więzienia, osadzony w ZK we Włocławku, następnie w Strzelcach Opolskich, Sztumie, Jaworznie, zwolniony 22 VI 1960. Ukończył więzienną ZSZ w Płocku (1956). 1956-1957 robotnik w Zakładzie Przemysłu Ciągnikowego Ursus we Włocławku, 1957-1958 w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym tamże (w czasie przerwy w odbywaniu kary). 1960-1992 wiertacz w Kujawskiej Fabryce Manometrów we Włocławku.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w KFM, następnie KZ; członek MKZ we Włocławku, delegat na I WZD Regionu Kujawy i Ziemia Dobrzyńska, członek Prezydium ZR; w 1981 przewodniczący KOWzP we Włocławku.

Po 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie (Włocławek), zwolniony 10 II 1982. Od 1982 działacz podziemnej struktury „S” w KFM i we Włocławku, kolporter niezależnej prasy i ulotek; w XII 1988 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń we Włocławku na karę grzywny za kolportaż wydawnictw podziemnych. We IX 1988 współzałożyciel Tajnej Komisji Koordynującej „S” Regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej; w II 1989 przewodniczący KS w KFM; III-XI 1989 przewodniczący Tymczasowego ZR.

VI 1989 – VII 1992 przewodniczący KZ w KFM; XI 1989 – 1991 członek ZR. Od 1992 na emeryturze. 1992-2003 członek Związku Kombatantów Solidarność.

Dariusz Jaworski