Józef Miszczuk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Miszczuk, ks., ur. 21 VIII 1938 w Dubiczach k. Bielska Podlaskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach (1962).

1962-1964 wikariusz parafii św. Anny w Tucznej, 1964-1970 św. Stanisława w Siedlcach, 1970-1975 św. Anny w Białej Podlaskiej, od 1975 parafii katedralnej Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach. 1975-1988 przemycał z Zachodu i upowszechniał paryską „Kulturę” oraz książki wydawnictw emigracyjnych – Instytutu Literackiego (Paryż), Polonii i Aneksu (Londyn).

Od 1980 opiekun Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Siedlcach.

1982-1989 kapelan w ZK tamże, szef Diecezjalnego Komitetu Pomocy Internowanym i Uwięzionym (od 1985 Diecezjalny Komitet Charytatywno-Społeczny) w Siedlcach, współorganizator (pod osłoną Komitetu) działalności samokształceniowej (m.in. spotkań z opozycyjnymi politykami), kolportażu wydawnictw podziemnych oraz animator kultury niezależnej (udostępniał sale katechetyczne na spektakle Teatru Domowego i niezależne wystawy); wygłaszał kazania o treści patriotycznej podczas Mszy za Ojczyznę w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlcach. W VIII 1988 wspierał strajk w Nowej Hucie.

Po 1989 autor artykułów w „Echu Podlasia” oraz m.in. zbioru kazań Polsko Ojczyzno moja (2005).

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2005).

Krzysztof Biernacki