Józef Mroczek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Mroczek, ur. 15 X 1955 w Kamionnej. Ukończył Policealne Studium Geodezyjne w Tarnowie (1980).

1974-1981 geodeta w Kopalni Soli Bochnia, zwolniony dyscyplinarnie.

Od IX 1980 w „S”; założyciel, przewodniczący KZ w KSB; w 1981 uczestnik prac Krajowej Komisji Górnictwa „S”.

14 XII 1981 organizator strajku, przewodniczący KS w KSB, 15 XII 1981 po pacyfikacji strajku w ukryciu do 27 XII 1984. 1982-1986 współzałożyciel i współwydawca podziemnego pisma „Kurierek B”; 1982-1990 współzałożyciel, działacz Porozumienia Prasowego Solidarność Zwycięży, przy którym prowadził bibliotekę wydawnictw podziemnych; 1983-1987 współpracownik, organizator emisji podziemnego krakowskiego Radia „S”; w 1985 współzałożyciel Wydawnictwa Kraków; od 1986 współpracownik Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność, współwydawca, współredaktor podziemnego pisma „Paragraf”. 1987-1997 własna działalność gospodarcza. W 1988 przewodniczący jawnej KZ w KSB.

1989-1990 współzałożyciel, członek KO w Bochni, w 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”; przewodniczący KZ „S” w KSB, w I 1990 delegat na II WZD Regionu Małopolska. 1997-1999 inspektor ds. inwestycji Urzędu Miejskiego w Bochni; od 1997 dyr. Środowiskowego Domu Samopomocy przy Urzędzie Miasta w Nowym Wiśniczu. 1998-2002 radny Woj. Małopolskiego.

Do 14 I 1985 rozpracowywany przez p. V RUSW w Bochni w ramach SOR; do 18 X 1985 w ramach KE.

Jan Szpil