Józef Muskała

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Muskała, ur. 24 XI 1942 w Częstochowie. Ukończył zasadniczą szkołę zawodową w Częstochowie (1959).

1959-1989 tokarz w Fabryce Pras Automatycznych Wykromet w Częstochowie. W 1962 uczestnik robotniczej akcji protestacyjnej na wydziale przeciwko zawyżaniu norm „technicznie uzasadnionych”.

We IX 1980 współzałożyciel i członek nowej Rady Zakładowej w swoim zakładzie pracy, przekształconej w XI 1980 w KZ „S”.

13 XII 1981 współorganizator pochodu związkowców związanego z poświęceniem sztandaru „S” Wykrometu, zakończonego kilkugodzinnym strajkiem na terenie zakładu. 13 XII 1981 – 1989 członek TKZ, uczestnik manifestacji, kolporter wydawnictw podziemnych, organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin.

W II 1989 współzałożyciel Komisji Założycielskiej „S” w FPA Wykromet. Od III 1989 członek Regionalnej Komisji Założycielskiej „S”. 1989-1995 członek Prezydium ZR Częstochowa ds. interwencji. Od 1990 sprawował funkcje społeczne w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia i Społecznej Komisji Mieszkaniowej Urzędu Miasta. Od 1995 na rencie. Od 1998 pracownik etatowy ZR Częstochowa, od 1999 ponownie członek ZR.

?