Józef Olszański

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Olszański, ur. 25 VIII 1918 w Złotkowcu k. Lwowa. Po wojnie ukończył ZSZ w Przemyślu.

1939-1944 żołnierz AK Okręgu Lwowskiego, w VIII 1944 zmobilizowany do Wojska Polskiego, w 1945 ciężko ranny na Wale Pomorskim, wrócił do Przemyśla jako inwalida. 1955-1978 kierownik sklepu w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Przemyślu; 1966-1972 radny gminy i Miasta Przemyśl, następnie powiatu Przemyśl; od 1978 na emeryturze. Od 1976 udostępniał dom na skrzynkę kontaktową podczas kolportażu prasy i wydawnictw niezależnych („Głos”, „Robotnik”, „Biuletyn Informacyjny” KOR, paryska „Kultura”, książki niezależne, również drukowane na Zachodzie).

W XI 1980 członek Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność Wiejska w Przemyślu z siedzibą w Jarosławiu.

W 1982 ponownie udostępnił dom jako skrzynkę kontaktową; członek siatki kolportażowej RKW w Przemyślu, w 1983 również OKOR; współorganizator (wraz z Markiem Kuchcińskim i Tadeuszem Soplem) struktur OKOR w woj. przemyskim; 1984-1985 współzałożyciel Regionalnego Komitetu Oporu Rolników „S” Polski Południowej.

W VIII 1989 członek Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego „S” RI w Przemyślu jako przedstawiciel gminy Przemyśl.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), wyróżniony odznaką Zasłużony dla Województwa Przemyskiego (1982) oraz odznaką Żołnierz Kresowy Armii Krajowej.

Michał Stręk