Józef Piotr Blitek

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Józef Piotr Blitek, ur. 2 II 1936 w Wroninie k. Krakowa. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1961).

1961-1962 technolog w Kujawskich Zakładach Maszyn Rolniczych we Włocławku, w 1962 w Państwowej Fabryce Wagonów we Wrocławiu, 1963-2002 w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. W III 1968 uczestnik wieców studenckich w Szczecinie. 17-22 XII 1970 oraz 22-24 I 1971 uczestnik strajków okupacyjnych w Stoczni; od 1978 kolporter niezależnych wydawnictw („Robotnik”, „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR).

18-30 VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni; od IX 1980 w „S”. 1980-1989 członek Szczecińskiego Klubu Katolików.

13-14/15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni; od 1982 członek podziemnej grupy „S” tamże, kolporter wydawnictw podziemnych w środowisku stoczniowców, na Politechnice Szczecińskiej i w Akademii Rolniczej; organizator pomocy dla internowanych i uwięzionych. Uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Stanisława Kostki; od 1984 współpracownik podziemnego pisma „Grot” (dostawca sprzętu, materiałów poligraficznych, organizator transportu); współorganizator niezależnych pochodów 1 Maja; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

1989-1990 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorze Zachodnie; od 2002 na emeryturze; twórca nowatorskiej metody spawalniczej zastosowanej przy budowie Trasy Zamkowej w Szczecinie.

1983-1988 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Jeleń/KE krypt. Spawacz.

Sylwia Wójcikowa