Józef Przemysław Ratajczak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Przemysław Ratajczak, ur. 22 III 1963 w Krakowie. Ukończył V LO w Krakowie (1982). 1982-1988 student Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Filozoficzno-Historyczny, kierunek filozofia, następnie historia.

1971-1980 członek ZHP. Od 1977 sympatyk SKS, sporadycznie kolporter wydawnictw niezależnych SKS wśród młodzieży licealnej, kontakt gł. z Marcinem Mańkowskim.

Od 1980/81 aktywny uczestnik Ruchu Odnowy Szkół Średnich, skupiającego przedstawicieli znacznej części krakowskich szkół ponadpodstawowych, wspieranego przez NZS Uniwersytetu Jagiellońskiego, inicjator akcji tworzenia składkowych bibliotek wydawnictw niezależnych.

II/III 1982 – III 1983 drukarz, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Nihil Novi”, w strukturach Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS. W 1983, podczas pielgrzymki Jana Pawła II, w kościelnej służbie porządkowej. Od III 1983 członek Krakowskiego Komitetu Oporu Społecznego; III 1983-1984 drukarz podziemnego pisma „Wolne Słowo”, kolporter, od 1986 szef poligrafii KKOS, wydawca m.in. krakowskiej edycji „Tygodnika Mazowsze” (drukarnia nr 27); zaangażowany w działalność samokształceniową z zakresu historii Polski i literatury emigracyjnej (jednym z organizatorów był Tomasz Prokop); w 1986 w ramach KKOS inicjator zbiórki podpisów w obronie tzw. krakowskich terrorystów; w 1988 działacz jawnego NZS, sygnatariusz zgłoszenia NZS do rejestracji. Współpracował także z osobami spoza ww. struktur, m.in. z: Janem Marią Rokitą, Bartłomiejem Sienkiewiczem, (NZS, Wydawnictwo X, WiP), Zdzisławem Jurkowskim, Aleksandrem Galosem, Arturem Wrońskim (NZS, Wydawnictwo X), Radosławem Hugetem (NZS, Niepodległość, KPN, WiP), Stanisławem Mancewiczem (Promieniści, WiP), Arturem Thenem, Jerzym Jajte-Pachotą (KPN), Grzegorzem Lipcem (FMW), Krzysztofem Wróblem, Maciejem Machem (TKRH) i in.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, członek krakowskiego KO, sekretarz zarządu Kraków-Śródmieście. 1990–1992 współzałożyciel, członek Rady Krajowej Forum Prawicy Demokratycznej, XII 1992–1997 członek Rady Krajowej Partii Konserwatywnej; od I 1997 w SKL, członek Zarządu Krakowskiego i Małopolskiego SKL, redaktor krakowskiego „Informatora SKL”. 1998-2002 radny Miasta Krakowa z listy AWS (SKL). W III 2001 współzałożyciel Przymierza Prawicy, pełnomocnik i prezes ZR PP w Małopolsce, po zjeździe zjednoczeniowym z PiS (2 VI 2002) członek Tymczasowego Zarządu Regionalnego tej partii. Od X 2002 bezpartyjny.

Autor wielu artykułów i publikacji, m.in. dot. historii „S” małopolskiej.

Uhonorowany pamiątkowymi monetami przez prezesa NBP z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (2008, 2010), odznaczony Medalem Niezłomnym w Słowie (2010).

Jarosław Podsiadło