Józef Stanisław Łągwa

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Józef Stanisław Łągwa SJ, ur. 13 XI 1952 w Piotrkowie Trybunalskim. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego im. św. Stanisława Kostki w Łodzi (1978).

1971-1973 powołany do wojskowej jednostki specjalnej. W 1978 wikariusz w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wygiełzowie, 1978-1982 w parafii Matki Bożej w Będkowie.

Od jesieni 1980 propagator idei „S”.

W 1982 wikariusz w parafii Matki Kościoła w Bełchatowie. Od 1982 inicjator i opiekun tworzących się tu wspólnot z kręgów KWB i Elektrowni Bełchatów, organizator pomocy rodzinom internowanych i więzionych (leki, odżywki dla dzieci, dary, opieka prawna, wsparcie), do 1989 kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. rozprowadził kilka tys. egz. książki O wolności przeznaczonej przez cenzurę na przemiał), organizator spotkań ze znanymi działaczami opozycji, niezależnymi intelektualistami (m.in. z Tadeuszem Mazowieckim). 1982-1984 wikariusz w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Marzeninie; w 1983 organizator marzenińskiej grupy śpiewającej młodzieży, w 1984 wystawy nt. wojny polsko-bolszewickiej (Kalisz), 1984-1985 katecheta, rekolekcjonista w klasztorze oo. Jezuitów w Kaliszu; 1985-1986 duszpasterz akademicki w parafii Świętego Ducha w Toruniu, współorganizator spotkań z Jackiem Kuroniem, Tadeuszem Mazowieckim, o. Józefem Kozłowskim i mszy św. z udziałem znanych aktorów. 1986-1993 duszpasterz młodzieży i dzieci w parafii św. Andrzeja Boboli w Szczecinie. W 1987 współtwórca (we współpracy z Andrzejem Milczanowskim, Janem Tarnowskim, Przemysławem Nagórskim) Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele oo. Jezuitów w Szczecinie jako przykrywki dla spotkań opozycji, prelegent w środowisku pracowniczym (Stoczni, Portu, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, kolejarzy) nt. nauczania Jana Pawła II. W 1988 opiekun strajkujących (wizyty, kazania patriotyczne, posługa kapłańska, organizowanie projekcji filmowych, dostarczanie informacji); autor artykułów, organizator transportu „Biuletynu Strajkowego”, uczestnik (niósł krzyż) manifestacji kończącej strajk (z P. Nagórskim, A. Milczanowskim, M. Lisowskim); współorganizator gościny Lecha Wałęsy u oo. jezuitów w Szczecinie. W 1989 jeden z 3 skarbników (obok Jacka Sauka i J. Tarnowskiego) przygotowujących rozliczenie za 1984-1989 pieniędzy przekazanych solidarnościowemu podziemiu; współorganizator druku ulotek dla Ruchu WiP. W 1988 współorganizator (z J. Tarnowskim, A. Głowacką) wystawy poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce, 1988/1989 współorganizator niezależnej wszechnicy. Od V 1982 przesłuchiwany, poddawany rewizjom, prowokacjom (próba podpalenia zabudowań parafialnych), nękany groźbami, donosami.

1993-1997 duszpasterz młodzieży i dzieci w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku, 1997-1998 duszpasterz w Domu Zakonnym III Probacja w Jastrzębiej Górze, 1998-2005 proboszcz, przełożony wspólnoty w parafii Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi, od 2005 proboszcz, superior wspólnoty zakonnej w Domu Zakonnym i parafii św. Ignacego Loyoli w Jastrzębiej Górze.

Sylwia Wójcikowa