Józef Tomasz Paluch

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józef Tomasz Paluch, ur. 29 XII 1951 w Krakowie. Ukończył Technikum Geodezyjne tamże (1970).

15 V 1977 uczestnik tzw. czarnych juwenaliów; 1977-1978 współpracownik SKS. 1978-1984 zatrudniony jako geodeta w Geoprojekcie w Krakowie, w 1981 przez kilka mies. obsługiwał maszyny drukarskie w PAN tamże.

Od 1981 działacz niezależnego, następnie podziemnego ruchu wydawniczego, kolporter wydawnictw podziemnych. Członek Komitetu Pomocy Internowanym, nast. Komitetu Pomocy Aresztowanym.

w 1983 redaktor „Hutnika” autor, drukarz, organizator dostaw sprzętu, materiałów, transportu. 6 IV – 4 VII 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Krakowie, zwolniony na mocy amnestii. 1984-1988 działacz Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość, redaktor czasopisma LDPN „Niepodległość”, autor, udostępniał lokal na drukarnię. 1984-1995 linotypista w RSW Prasa-Książka-Ruch.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. 1989-1993 członek KZ „S” w RSW Prasa-Książka-Ruch. W 1991 współzałożyciel Koalicji Republikańskiej. 1992-1994 przewodniczący Małopolskiej Komisji Wyborczej, członek Krajowej Komisji Wyborczej. 1997-2007 składacz w firmie Zecer.com, od 2007 składacz w Krakowskim Wydawnictwie Naukowym.

Anna Baińska