Józef Zalas

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Józef Zalas, ur. 26 IV 1936 w Krakowie-Łagiewnikach. Ukończył Liceum Wieczorowe w Wałbrzychu (1971).

1950-1954 zecer w Spółdzielni Wydawniczej Książka i Wiedza w Wałbrzychu, 1954-1955 w Drukarni Prasowej w Krakowie, 1955-1957 zasadnicza służba wojskowa, 1957-1982 zecer ręczny, linotypista w Dolnośląskich Zakładach Graficznych w Wałbrzychu. 1950-1957 w ZMP, 1958 – IX 1980 członek Rady Zakładowej, 1958-1982 zakładowy społeczny inspektor pracy oraz przewodniczący Komisji Ochrony Pracy w DZG.

Od IX 1980 w „S”, sekretarz Komitetu Założycielskiego DZG w Wałbrzychu, członek KZ i ZR „S” Pracowników Branżowych Przemysłu Poligraficznego we Wrocławiu i KK „S” Przemysłu Poligraficznego z siedzibą w Szczecinie. W 1981 wydrukował 50 tys. ulotek „S” pt. Apel i w tej sprawie Wydz. Śledczy KW MO w Wałbrzychu prowadził przeciwko niemu śledztwo, a Sąd Rejonowy w Wałbrzychu postępowanie przygotowawcze; 8 X 1981 sąd przekazał sprawę do Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Wałbrzycha, 29 XII 1981 postępowanie umorzono.

15 XII 1981 internowany w areszcie KW MO w Wałbrzychu, AŚ w Świdnicy, w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze i Głogowie, 15 VI 1982 zwolniony. 1983-1989 współzałożyciel i członek Komitetu Pomocy Więzionym i ich Rodzinom w Wałbrzychu oraz członek Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu. 24 VIII – 4 IX 1982 w ukryciu. Od I 1983 na wcześniejszej emeryturze. Drukarz znaczków poczty podziemnej, ulotek i haseł okolicznościowych, kolporter podziemnych pism: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”, „Tygodnika Mazowsze”, „Biuletynu Małopolskiego”; uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych, zbierania składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym. 1984-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Wałbrzychu. II/III 1985 uczestnik głodówki rotacyjnej (7 dni) w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. 1987 – I 1990 pracownik Państwowego Przedsiębiorstwa Uzdrowisk Szczawno-Jedlina-Zdrój. Od 1988 sekretarz Komitetu Odnowy Solidarności w PPU Szczawno-Jedlina-Zdrój, II/III 1988 reaktywował (ze Stanisławem Isańskim) „S”: członek Komitetu Organizacyjnego „S”, następnie od II 1989 KZ „S” tamże, przedstawiciel załogi na posiedzeniach Rady Pracowniczej uzdrowiska.

Po 1989 współorganizator i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział Wałbrzych, członek, wiceprezes WOPR Wałbrzych, współzałożyciel Oddziału Emerytów i Rencistów „S” tamże. W 1990 zecer linotypista w DZG w Wałbrzychu. Od 1996 na pełnej emeryturze.

2-12 XII 1980 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu w ramach SOS; 29 VII 1982 – 29 IX 1984 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Wałbrzychu w ramach KE; 29 IX 1986 – 15 VII 1987 przez Wydz. V WUSW w Wałbrzychu w ramach KE; do 1 VI 1989 przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR.

Iwona Demczyszak