Józefa Czajka

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Józefa Czajka, ur. 12 VII 1932 w Dąbrowie Górniczej. Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1960), doktor nauk technicznych (1967).

1960-1967 pracownik naukowy PAN w Gliwicach. Od 1970 nauczyciel akademicki na Politechnice Rzeszowskiej.

W IX 1980 członek-założyciel Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „S” w regionie rzeszowskim, współtwórczyni Komitetu Założycielskiego „S” na Politechnice Rzeszowskiej, od XII 1980 przewodnicząca KZ „S” Politechniki Rzeszowskiej. Jesienią 1980 delegat na walne zebranie Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Nauki w AGH w Krakowie. W 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszów.

16 XII 1981 przesłuchana w KW MO w Rzeszowie, uniknęła zwolnienia z pracy, wykorzystując urlop zdrowotny. Wiosną 1982 współzałożycielka Komitetu Charytatywnego przy klasztorze oo. bernardynów w Rzeszowie. 1982-1986 jako członek KIK prowadziła tam punkt sprzedaży książek religijnych i wydawnictw podziemnych. 1982-1985 wielokrotnie przesłuchiwana i nachodzona w domu.

W 1989 uczestniczka odtwarzania struktur „S”, 1989-1991 przewodnicząca KZ „S” na PRz. Od 1990 delegat na II, III, IV, V WZD Regionu Rzeszowskiego, delegat do Krajowej Sekcji Nauki. 1990-2002 przez kilka kadencji członek ZR, 1995-1998 członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Od 1991 na emeryturze. W 1992 jako pracownik działu osobowego Politechniki Rzeszowskiej oddelegowana do KZ „S” Politechniki Rzeszowskiej na część etatu. 1991-1995 z-ca przewodniczącego KZ, 1995-2000 sekretarz KZ, 2000-2002 przewodnicząca KZ, 2002-2006 członek Prezydium KZ, 2006-2010 ponownie sekretarz KZ, od 2010 członek Komisji Rewizyjne „S” na Politechnice Rzeszowskiej.

Uhonorowana statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (2005).

11 X 1980 – 24 III 1984 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SO krypt. Azymut; 30 X 1980 – 25 VI 1985 w ramach SO krypt. Związek/Klon; 17 XII 1981 – 6 IX 1989 w ramach KE krypt. Klon, Amor; 26 V 1986 – 13 VIII 1987 przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach SOS krypt. Oko; 21 XI 1986 – 20 IX 1989 przez Wydz. III WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Gaj.

Michał Stręk