Jędrzej Krakowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jędrzej Krakowski, ur. 3 V 1940 w Radomsku. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (1964), w 1973 doktorat, w 1995 habilitacja na Uniwersytecie Warszawskim, od 1996 prof. Uniwersytetu Śląskiego.

1964-1982 pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 1976-1980 kolporter wydawnictw KOR, KSS KOR w środowisku akademickim. 1963 – IX 1981 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego na AE, następnie KZ; przewodniczący zespołu doradców Rady Współpracy Samorządów Pracowniczych w Regionie Śląsko-Dąbrowskim; z-ca redaktora naczelnego „Trybuny Samorządu Robotniczego”, członek Rady Wszechnicy Górnośląskiej, w 1981 jako doradca uczestnik I KZD.

13 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Katowicach, internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, zwolniony w VI 1982 ze względu na stan zdrowia; zwolniony z pracy, do 1984 bez zatrudnienia. W 1983 inicjator protestu środowisk naukowych Górnego Śląska przeciw uwięzieniu przywódców „S”; wielokrotnie przesłuchiwany, 29 IV 1983 po rewizji zatrzymany na 48 godz. w KW MO w Katowicach.

1984-1989 na kontraktach naukowych: IX 1984 – XII 1985 w Australijskim Uniwersytecie Narodowym w Canberze, 1986-1987 w Brookings Institution w Waszyngtonie, 1987-1989 ponownie w AUN w Canberze. 1986-1987 konsultant w sprawach polskich Departamentu Stanu USA, NED (National Endowment for Democracy), Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego oraz senatora Edwarda Kennedy’ego. 1984-1989 inicjator i współorganizator Australijskiego Funduszu Solidarności z Polską, współpracownik Biura Koordynacyjnego „S” w Brukseli, konsultant australijskiego MSZ i australijskich związków zawodowych w sprawach pomocy dla Polski i „S”. 1990-1994 ambasador RP w Seulu, 1994-1996 pracownik MSZ w Warszawie. 1996-1998 członek władz krajowych Unii Pracy. Od 1996 profesor UŚ, do 2005 dyr. Ośrodka Studiów Europejskich UŚ.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Weronika Rudnicka