Jacek Adam Lipiński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jacek Adam Lipiński, ur. 29 VIII 1954 w Łomiankach k. Warszawy. Absolwent Wszechnicy Polskiej – Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wydz. Nauk Społecznych i Administracji (2007).

1975-1992 pracownik Huty Warszawa.

W VIII 1980 współorganizator, członek zakładowego KS w Hucie Warszawa. 1980-1981 członek Prezydium, sekretarz ds. organizacyjnych KZ „S” Pracowników Huty Warszawa, w VI 1981 delegat na I WZD Region Mazowsze, współzałożyciel, wydawca i redaktor pisma „Głos Wolnego Związkowca”. 1980-1984 współpracownik, przyjaciel ks. Jerzego Popiełuszki, współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie.

W XII 1981 członek KS w Hucie Warszawa, 15 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w ZK Warszawa-Białołęka, w I 1982 uniewinniony przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. 1982-1984 organizator działalności charytatywnej, założyciel i szef Kościelnej Służby Porządkowej. 1982-1989 współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy kościele św. Marcina w Warszawie, kolporter niezależnych pism: 1982-1985 „Tygodnika Wojennego”, 1982-1989 „Tygodnika Mazowsze”, 1985-1989 „PWA. Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”. W tym samym okresie współpracownik „S” RI, emiter, lektor Radia Czubajka w Zakroczymiu, wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 1984-1986 członek Komitetu Budowy Pomnika Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 1985-1987 koordynator budowy, autor projektu artystycznego dzwonu Jerzy przy kościele św. S. Kostki w Warszawie. 1985-1989 członek Rady Robotniczej w Hucie Warszawa.

VI 1989 – I 1992 przewodniczący KZ „S” Pracowników Huty Warszawa. 1990-2008 założyciel, prezes Rady Głównej Unii Własności Pracowniczej Izby Gospodarczej. W 2001 inicjator powołania Europejskiej Federacji Pracowników Akcjonariuszy (EFES), 2001-2008 dyr. Zarządu. 1992-1996 dyr. Biura Administracji Kancelarii Prezydenta RP, 1997-1999 dyr. Gabinetu Wiceprezesa Rady Ministrów, 2000-2004 Biura Administracji i Logistyki w Telekomunikacji Energetycznej Tel-Energo SA w Warszawie, 2005-2007 Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia.

Tomasz Szostek