Jacek Ciechanowski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Jacek Ciechanowski, ur. 8 XI 1951 w Miliczu. Ukończył Technikum Górnictwa Naftowego w Pile (1979).

Od 1972 nastawiacz, brygadzista w Zjednoczeniu Sprzętu Oświetleniowego Polam w Pile. 1979-1980 członek ZSMP.

27-30 VIII 1980 uczestnik strajku na terenie ZSO; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ; IX 1980 – 13 XII 1981 współorganizator wszystkich protestów, strajków na terenie zakładu; we IX 1981 redaktor niezależnego pisma „SIZ”, współpracownik redakcji „Solidarności Polamowskiej”.

13 XII 1981 – 22 VIII 1983 w ukryciu, 1983-1984 organizator podziemnych struktur „S” w Regionie, szef RKS, RKW; od 1982 współorganizator manifestacji, m.in. obchodów rocznic patriotycznych; III 1982 – 1986 wydawca pisma „Lech”; współorganizator sieci podziemnych drukarni, kolportażu, „Biblioteki Latającej”, wydawca tzw. cegiełek, ulotek, innych wydawnictw okolicznościowych; współorganizator pomocy prawnej i materialnej dla rodzin osób represjonowanych; 1983-1986 emiter audycji Radia „S”. Po ujawnieniu się w 1983 uczestnik niezależnego liczenia frekwencji wyborczych, sygnatariusz petycji w obronie represjonowanych i więzionych za przekonania. Wielokrotnie przesłuchiwany, wielokrotne rewizje w mieszkaniu. 1984-1988 zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Antoniego w Pile.

W IV 1989 członek założyciel Regionalnego KO Krajny, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk; 1990-2001 prezes Zarządu Wojewódzkiego PC, 2001-2002 wiceprezes Zarządu Regionu Wielkopolska PiS, 2002-2006 pełnomocnik Okręgu Pilskiego PiS, od 2006 wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu PiS w Pile; 2006-2010 radny Powiatu Pilskiego z listy PiS.

Od 7 VII 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Pile w ramach SOR/KE krypt. Kobra.

Jarosław Wąsowicz SDB