Jacek Guzowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jacek Guzowski, ur. 22 VI 1968 w Warszawie. Ukończył LO dla pracujących tamże (1995).

1984-1986 współpracownik Młodzieżowego Komitetu Oporu w Zasadniczej Szkole Rzemiosł Artystycznych w Warszawie. 1984-1989 kolporter prasy podziemnej; 1986-1991 zaprzysiężony członek Solidarności Walczącej, współzałożyciel warszawskiego oddziału SW, drukarz pism SW, m.in. „Alternatywy”, „Wolnego Strzelca” i „Warszawskiego Biuletynu Ulicznego”. 1986-1987 pracownik Mennicy Państwowej w Warszawie, 1987-1991 prywatnych zakładów rzemieślniczych. 1987-1991 współpracownik MRKS, Grup Oporu Solidarni i PPS-Rewolucja Demokratyczna. W X 1987 odmówił odbycia służby wojskowej, przez kilka mies. poszukiwany przez Wojskowe Służby Wewnętrzne, w 1990 skazany przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata. 1988-1991 założyciel i szef Grup Wykonawczych SW, współorganizator manifestacji, pikiet i akcji ulotkowych.

Od 1992 pracownik administracji państwowej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Od 12 VIII 1988 rozpracowywany przez RUSW w Legionowie w ramach SOR krypt. Działacze.

Tomasz Szostek