Jacek Jan Tofilski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jacek Jan Tofilski, ur. 11 IV 1957 w Siemianowicach Śl. Ukończył Technikum Budowlane w Tychach (1977).

1978-1991 zatrudniony w KWK Staszic w Katowicach.

Od IX 1980 w „S”.

13–15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Staszic, członek straży porządkowej. W III 1982 kolporter ulotek i prasy podziemnej na terenie KWK Staszic; aresztowany, umieszczony w AŚ w Katowicach, 30 IV 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Od 1984 zaangażowany w pomoc represjonowanym i ich rodzinom, współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Barbary w Katowicach.

1989-1991 członek KO w Katowicach. 1989-1991 członek KZ „S” w KWK Staszic. Od 1991 na rencie.

Szczepan Kamiński