Jacek Koralewski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jacek Koralewski, ur. 15 I 1949 w Bronisławowie k. Grudziądza. Absolwent Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej (od 1974 Politechnika Świętokrzyska) w Kielcach (1971).

W III 1968 relegowany ze studiów na WSI w Rzeszowie za udział w protestach studenckich. 1971-1974 pracownik Zakładu Remontowo-Montażowego w Koniecpolu, 1974-1976 Zakładów Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa w Rytwianach, 1976-1994 HSW.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w HSW, następnie przewodniczący Koła „S” Działu Służb Technicznych przy Wydz. Z-2, w IV 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Sandomierska, następnie członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

14 XII 1981 uczestnik akcji protestacyjnej (przerwy w pracy) na Wydz. Z-2; od 1982 działacz podziemnych struktur „S” w HSW, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. prasy na Wydz. Z-2. 1985-1989 wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej KP HSW. Wspierał powołany w X 1987 Komitet Założycielski „S” Pracowników HSW, bronił represjonowanych działaczy Komitetu; w VIII 1988 podczas strajku w HSW wysłał pismo do Rady Państwa z postulatem wprowadzenia pluralizmu związkowego.

W 1989 członek KO w Stalowej Woli; 1994-1998 Prezydent Miasta Stalowa Wola, 1998-2006 radny Miasta, 2002-2006 przewodniczący Rady Miasta, od 2006 radny Sejmiku Wojewódzkiego.

Jerzy Kopeczek