Jacek Marchewczyk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jacek Marchewczyk, ur. 18 I 1941 w Krzeszowicach. Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie (1964), w 1976 specjalizacja II stopnia w chirurgii i ortopedii kostno-stawowej.

W czasie studiów w ZSP, 1962-1964 członek Komisji Kultury Rady Okręgowej ZSP. 1965-1967 stażysta w Szpitalu Powiatowym w Jędrzejowie, 1967-2003 pracownik Kliniki Ortopedii Państwowego Szpitala Klinicznego i AM w Krakowie (od 1993 Klinika Ortopedii Collegium Medicum UJ). Od 1967 członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Krakowie.

Od IX 1980 w „S” na AM, wiceprzewodniczący KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, członek ZR, delegat na I KZD, członek KK. 1980-1981 uczestnik prac Komisji Koordynacyjnej Akademii Medycznych, sygnatariusz porozumienia KK AM z Ministerstwem Zdrowia ws. trybu wyborów do władz uczelni medycznych w Warszawie.

1982-1986 współpracownik pism podziemnych „Hutnik”, „Aktualności”, współzałożyciel pism „Bez Dekretu”, „Kazik”, „Obserwator Wojenny Bis”, kolporter; udzielał potrzebującym pomocy lekarskiej pozainstytucjonalnej; członek Think tank – grupy wsparcia dla TKK. W 1983 przeniesiony na gorsze stanowisko pracy. W 1984 współzałożyciel Niezależnego Ośrodka Badań Opinii Publicznej, współorganizator grupy zbierającej dane do tzw. koszyka wydatków w celu kontrolowania cen podstawowych produktów. Współpracownik Radia „S”. W l. 80. kilkakrotnie przeszukiwany, zatrzymywany i aresztowany, m.in. 22 XI 1982, do 24 XI 1982 przetrzymywany w Areszcie KW MO w Krakowie, następnie w AŚ przy ul. Montelupich, 1 I 1983 zwolniony, śledztwo umorzono.

Od 2003 zatrudniony w Przychodni Ortopedycznej NZOS Batory w Krakowie.

Autor licznych publikacji naukowych z dziedziny ortopedii, tłumacz książki Aleksandra Zinowiewa Rosja i Zachód (Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984).

1983 – 7 IX 1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Dyletant.

Helena Szczodry