Jacek Maruniewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jacek Maruniewicz, ur. 11 VI 1957 w Poznaniu. 1976-1981 student Politechniki Poznańskiej, kierunek: inżynieria środowiska.

Od X 1980 w NZS, współzałożyciel NZS PP, przewodniczący uczelnianej Komisji Rewizyjnej; redaktor niezależnego pisma „Errata”; XI/XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, członek KS.

I-X 1982 jeden z trzech przewodniczących Akademickiego Ruchu Oporu, koordynator wydawnictw; 21 X 1982 aresztowany, 9 V 1983 skazany wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu na 6 mies. więzienia, następnie zwolniony (uniewinniony w 1994 wyrokiem Sądu Najwyższego w wyniku rewizji nadzwyczajnej Naczelnego Prokuratora Wojskowego). Po 1983 zaniechał działalności opozycyjnej. 1983-1986 uczeń stolarski w zakładzie prywatnym, 1986-1990 właściciel zakładu stolarskiego w Swarzędzu.

1990-1995 pracownik Biura Projektów Aqua w Poznaniu, 1996-2005 handlowiec, od 2006 pracownik Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu.

Barbara Fabiańska