Jacek Nowaczyński

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jacek Nowaczyński, ur. 21 VII 1947 w Lesznie. Ukończył liceum ogólnokształcące w Śremie (1975).

1978-1983 członek SD. W 1980 mistrz zmianowy utrzymania ruchu Odlewni Żeliwa, zakładu HCP tamże.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, od I 1981 wiceprzewodniczący KZ. Inicjator ufundowania sztandaru zakładowej „S”.

14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie, 21-22 VI 1982 uczestnik głodówki przeciwko odmowie hospitalizacji internowanych, zwolniony w VII 1982. Przeniesiony na niższe stanowisko pracy, inwigilowany, wielokrotnie przesłuchiwany, posądzony o sabotaż (w związku z pożarem oczyszczalni śrutowej). Wiosną 1985 zwolniony bez zachowania okresu wypowiedzenia. Przez półtora roku bezrobotny.

Od IX 1986 prowadzi prywatną działalność rzemieślniczą w Śremie.

?