Jacek Paweł Gąsiorowski

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jacek Paweł Gąsiorowski, ur. 26 VI 1956 w Warszawie. Ukończył Technikum Elektroniczno-Mechaniczne Zakładów Radiowych im. Marcina Kasprzaka w Warszawie (1976).

1971-1977 pracownik Zakładów Radiowych im. Marcina Kasprzaka, od 1977 Huty Warszawa (1994-2005 Huta Lucchini Warszawa Sp. z o.o., 2005-2006 Arcelor HW Sp. z o.o., od 2006 ArcelorMittel HW Sp. z o.o.).

W VIII 1980 uczestnik strajku w Hucie, od IX 1980 w „S”.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w Hucie, spacyfikowanego przez ZOMO. Działacz podziemia, kolporter wydawnictw podziemnych, czynny uczestnik demonstracji, współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, bliski współpracownik parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

1989-1991 członek KZ, przewodniczący Komisji ds. Charytatywnych w Hucie; 1991-1994 wiceprzewodniczący KZ, od 1994 przewodniczący MK „S” w HLW. Od 1989 delegat na WZD Regionu Mazowsze, członek ZR, 1998-2003 przewodniczący ZR; 1992-2006 delegat na KZD, 1995-2003 członek KK, 1998-2002 członek Rady Sekcji Krajowej Hutnictwa. 1994-2002 działacz Hutniczego Klubu Sportowego Hutnik Warszawa, od 1996 wiceprezes HKS. Od 1996 współtwórca i przewodniczący Bielańskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. 1997-2001 przewodniczący AWS na Mazowszu.

?