Jacek Prętki

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jacek Prętki, ur. 20 V 1963 w Tczewie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Malborku (1981), elektromonter.

1981-1990 zatrudniony w PKP w Tczewie Lokomotywownia Zajączkowo Tczewskie. Od X 1981 w „S”, członek KZ „S” w lokomotywowni.

1982-1987 kolporter pism podziemnych w Tczewie, m.in. „Cierni”, „Lokomotywy” i „Gazety Tczewskiej”, uczestnik manifestacji „S” w Gdańsku, w V 1982 współorganizator manifestacji „S” w Tczewie; na początku lat 80. brał udział w zbieraniu składek i organizowaniu pomocy materialnej dla represjonowanych przy kościele św. Józefa w Tczewie. 31 VIII 1983 zatrzymany podczas manifestacji w Gdańsku, umieszczony w AŚ w Gdańsku, uniewinniony, zwolniony 23 XII 1983; w XI 1983 zwolniony z pracy, w I 1984 przywrócony po uprawomocnieniu się wyroku uniewinniającego. 1987-1989 zasadnicza służba wojskowa w Kaszubskiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza.

W 1989 członek KO „S” w Tczewie, współorganizator kampanii wyborczej na terenie jednostki wojskowej. 1989-1991 ponownie członek KZ „S” w Lokomotywowni Zajączkowo Tczewskie. 1990-1996 zatrudniony w Zakładzie Taboru w Tczewie. 1991-1996 członek Międzyzakładowej Komisji „S” Węzła PKP Tczew, delegat na WZD; 1993-1999 członek ZR Gdańsk. 1996-2001 pracownik Zakładu Taboru w Chojnicach; członek KZ „S”. 1998-2002 radny Powiatu Tczewskiego z listy AWS. W 2000 ukończył Technikum Ekonomicznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Jarocinie (bez matury). Od 2001 zatrudniony w Zakładzie Taboru w Gdyni PKP Cargo; wiceprzewodniczący KZ „S”. 1996-2007 wiceprzewodniczący Okręgowej Sekcji Kolejarzy „S” w Gdańsku, od 2006 członek Prezydium Rady Sekcji Krajowej. Od 1992 współorganizator uroczystości w Tczewie i Szymankowie w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Od 1998 prezes Kolejowego Klubu Sportowego Unia Tczew.

Wyróżniony m.in. medalem Zasłużony dla Kolejnictwa (1996), odznaką Zasłużony dla Transportu (1999), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

?