Jacek Protasiewicz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jacek Protasiewicz, ur. 5 VI 1967 w Brzegu k. Opola. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek filologia polska (1991).

Po 13 XII 1981 uczestnik demonstracji ulicznych we Wrocławiu, kolporter pism podziemnych. Członek grupy młodzieżowej prowadzącej działalność samokształceniową, akcje ulotkowe i malowania na murach. Od 1986 członek konspiracyjnej struktury NZS UWr, autor tekstów m.in. w piśmie „Komunikat”. Od VI 1987 uczestnik happeningów Pomarańczowej Alternatywy, kilkakrotnie zatrzymywany. Od jesieni 1987 jawny przedstawiciel NZS. W V 1988 współorganizator wiecu i strajku okupacyjnego na UWr, członek KS. W X 1988 organizator jawnych struktur NZS, współinicjator bojkotu zajęć Studium Wojskowego.

W V 1989 współorganizator strajku studenckiego ws. rejestracji NZS. 1990-1992 rzecznik prasowy wojewody wrocławskiego. Od 1990 członek KLD, następnie UW i PO. 2001-2004 poseł na Sejm z listy PO. Od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia PO. Przystąpił do grupy Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów. W 2005 szef sztabu wyborczego Donalda Tuska podczas wyborów prezydenckich. Od 2009 ponownie poseł do Parlamentu Europejskiego.

Artur Adamski