Jacek Woźniak

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jacek Woźniak, ur. 9 X 1955 w Krakowie. Absolwent Akademii Sztuk Plastycznych tamże (1977).

Od 1977 współpracownik tygodników: „Prometej”, „Polityka” i „Szpilki”.

Od X 1980 członek zespołu redakcyjnego „Biuletynu Informacyjnego” „S” Regionu Rzeszowskiego; od VI 1981 redaktor graficzny niezależnego miesięcznika „Z Dołu”; od 19 IX 1981 redaktor i wydawca miesięcznika satyrycznego „Wryj”. We IX 1981 pobity przez tzw. nieznanych sprawców.

16 XII 1981 zatrzymany, internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 13 III 1982. Po wyjściu na wolność wielokrotnie przesłuchiwany.

Od VI 1982 na emigracji we Francji.

Do 20 X 1986 rozpracowywany przez Wydz. II WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klon.

Michał Stręk