Jadwiga Anna Kellner

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jadwiga Anna Kellner, ur. 25 XII 1950 w Starachowicach. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (1974), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.

1960-1968 w ZHP, 1968-1971 w ZSP. 1974-1975 nauczycielka w SP nr 12 w Starachowicach, 1975-1977 w Liceum Ekonomicznym tamże, 1977-2007 w ZSZ nr 1 tamże. Od 1976 autorka artykułów w prasie lokalnej i pedagogicznej.

Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego Pracowników Oświaty w Starachowicach.

Od 1982 organizatorka pomocy dla internowanych, aresztowanych i ich rodzin; kolporterka podziemnych wydawnictw: książek, prasy, kaset, kalendarzy itp., w dużych ilościach; współorganizatorka Mszy za Ojczyznę, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, organizatorka kultury niezależnej, działalności samokształceniowej. Szykanowana w miejscu pracy, wielokrotnie zatrzymywana, przesłuchiwana, w 1984 skazana przez kolegium ds. wykroczeń za udział w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

W IV 1989 członek Tymczasowej KZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach, IX 1989 – 1992 przewodnicząca KZ. IV 1989 – 1991 członek KO. Od 1991 członek zwyczajny ŚZŻ AK. Od 1998 współzałożycielka, działaczka Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Od 2007 na emeryturze. Od IV 2008 członek założyciel Stowarzyszenia Wolni i Solidarni 1980-1989 w Starachowicach.

Wielokrotnie nagradzana za działalność i pracę z młodzieżą, m.in. laureatka Nagrody MEN II stopnia (1991).

Paweł Perchel