Jadwiga Sulikowska

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jadwiga Sulikowska, ur. 31 III 1952 w Ustrzykach Dolnych, zm. 23 III 2015. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu (1973). 1975-1983 studentka malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (30 IV 1983 skreślona z listy studentów).

1973-1974 pracowniczka Urzędu Gminnego w Baligrodzie.

W 1980 organizatorka i przewodnicząca NZS w poznańskiej PWSSP. Współzałożycielka poznańskich struktur NZS, upoważniona do kontaktów z gdańskim MKZ „S”, szczególnie z sekretariatem ds. rejestracji nowych KZ. Organizatorka aukcji sztuki w Muzeum Narodowym w Poznaniu, z której dochód przeznaczono na rzecz „S”.

Na początku 1982 pomagała ukrywać się Maciejowi Frankiewiczowi po jego ucieczce z Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie (m.in. w mieszkaniu Kazimierza Brzuszkiewicza). 1982-1985 główna organizatorka poznańskiego Radia „S”. Koordynatorka prac grup nagrywających i emitujących audycje, organizatorka mieszkań, z których je nadawano (m.in. z mieszkania Iwony Burszty, Ireneusza Domagały, Barbary Grześkowiak, Janusza Stranza), transportu (zakupiła taksówkę do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się podczas przeprowadzania emisji); dostawca materiałów redakcyjnych i sprzętu elektronicznego do nadawania audycji. Uczestniczka emisji, współredaktor tekstów. Organizatorka (w mieszkaniu Barbary Grześkowiak) przekazania łącznikowi z Gdańska nadajnika i produkcji miniaturowych nadajników do Gdańska i Wrocławia (przez Ireneusza Adamskiego Bogdanowi Lisowi) oraz Krakowa. W 1985 organizatorka nagłośnienia przez megafon audycji Radia „S”, tak aby usłyszeli ją więźniowie w AŚ przy ul. Młyńskiej w Poznaniu. Od 1984 współpracowała również z Solidarnością Walczącą. Kolporterka prasy podziemnej, gromadziła i przekazywała materiały poligraficzne, uczestniczka akcji ulotkowych, projektantka i wykonawczyni plakatów, drukarz wydawnictw okolicznościowych, kopert, znaczków o tematyce patriotycznej i niepodległościowej; udostępniała swoje mieszkanie do druku materiałów konspiracyjnych, organizatorka funduszy na podziemną działalność, szkoleń w zakresie sitodruku oraz in. technik drukarskich i graficznych, pomocy materialnej osobom represjonowanym i ich rodzinom.

Rozpracowywana w ramach SOR krypt. Jaga.

Agnieszka Łuczak