Jadwiga Szterk

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jadwiga Szterk, ur. 1 V 1941 roku w Borzykowej k. Kielc. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Zabrzu (1978).

1966-1967 zatrudniona w Żłobku Tygodniowym w Gdyni, 1968-1982 w Żłobku Tygodniowym przy ZOZ w Zabrzu.

1980-1981 w KPN. Od IX 1980 w „S”; od 1981 przewodnicząca Komisji Oddziałowej w Żłobku Tygodniowym w Zabrzu.

Po 13 XII 1981 współpracownica Miejskiego Komitetu Oporu Społecznego „S” w Zabrzu; kolporterka wydawnictw niezależnych, m.in. biuletynu MKO „Bibuła”, pisma „Goniec Zabrzański”, ulotek i innych na terenie Zabrza. 3 V 1982 zatrzymana, przewieziona do KM MO w Gliwicach, 4 V 1982 do KM MO w Zabrzu, następnie tego samego dnia do KW MO w Katowicach, 18-23 V 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Miechowicach k. Bytomia. Od 1982 zatrudniona w Żłobku Miejskim w Zabrzu, od 1991 kierowniczka.

1989-1990 członkini Gliwicko-Zabrzańskiego KO „S”. 1990-1995 w PC.

Teresa Brodzka