Jakub Forystek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jakub Forystek, ur. 20 VII 1942 w Osieku k. Jasła. Wykształcenie średnie techniczne, technik technologii drewna.

Przed 1980 zatrudniony jako kierownik techniczny w Spółdzielni Inwalidów Cel w Gorlicach i prezes Spółdzielni Inwalidów Piast w Głubczycach. Po odwołaniu z funkcji prezesa spółdzielni Piast zatrudniony w Spółdzielni Inwalidów Pokój w Nysie i w Spółdzielni Pracy Branży Drzewnej im. 22 Lipca w Prudniku.

W 1980 współorganizator struktur związkowych w rejonie Prudnika i Głubczyc. Sygnatariusz statutu „S”, złożonego do rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie (24 IX 1980). Inicjator utworzenia Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „S” Ziemi Prudnickiej, obejmującego swoim obszarem działania zakłady w gminach Prudnik, Lubsza, Biała i Głogówek (5 XI 1980), 1980-1981 przewodniczący. Przewodniczący KZ w SPBD w Prudniku. 1980-1981 członek KKP, od VII 1981 członek ZR Śląska Opolskiego, do 26 X 1981 etatowy sekretarz ZR, delegat na I KZD, członek Komisji Programowej.

13 XII 1980 – 16 X 1982 internowany w Ośr. odosobnienia w Opolu, Nysie i Grodkowie (od 23 VIII 1981 w szpitalu, od 7 IX 1981 na przepustce). Po 13 XII 1981 odmówił podpisania deklaracji lojalności. Do 1989 działacz podziemnej „S” w rejonie Prudnika i Głubczyc.

3 II 1989, wraz z Bogusławem Bardonem, organizator spotkania założycielskiego KO Śląska Opolskiego (inicjatywa nie mająca poparcie władz „S”). W 1989 aktywny uczestnik kampanii wyborczej na rzecz kandydatów KO. 31 VIII 1989 inicjator utworzenia struktury „S” Rada Obywatelska Samorządu Ziemi Prudnickiej (także bez poparcia władz „S”).

Zbigniew Bereszyński