Jan Łużny

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Łużny, ur. 22 VII 1942 we Lwowie. Ukończył Szkołę Podstawową.

1967-1970 zatrudniony w KWK Bytom, 1970-1972 w Zakładach Dolomitowych w Tarnowskich Górach, od 1972 w Hucie Miasteczko Śląskie.

W VIII 1980 współorganizator strajku, wiceprzewodniczący zakładowego KS. Od 10 IX 1980 zastępca przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, od II 1981 wiceprzewodniczący, następnie przewodniczący Prezydium KZ. W 1981 kolporter z Gdańska do Tarnowskich Gór niezależnych pism „Robotnik” i „Wolny Związkowiec”. Od V 1981 oddelegowany do pracy w MKZ Tarnowskie Góry. Delegat na I WZD Województwa Katowickiego, wybrany na stanowisko nieetatowego członka Działu Interwencji ZR. Delegat na I KZD, członek KK. 1981-1983 w KPN. 3 V 1981 inicjator i organizator mszy w Hucie, koncelebrowanej przez bp. Janusza Zimniaka. W 1981 organizator w Gdańsku zaopatrzenie dla poligrafii MKZ Tarnowskie Góry.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu i Uhercach, 11 XII 1982 zwolniony.

Od 11 V 1983 z rodziną na emigracji w USA.

Weronika Rudnicka