Jan Antoni Musiał

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Antoni Musiał, ur. 1 I 1948 w Częstochowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Polonistyki (1972); w 2006 doktorat.

W XII 1970 aresztowany na terenie UJ za „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości” o masakrze w KWK Wujek. 1973-1981 dziennikarz „Nowin Rzeszowskich” i „Konfrontacji”.

Od IX 1980 w „S”. I-II 1981 uczestnik strajku ustrzycko-rzeszowskiego; twórca i redaktor biuletynu strajkowego „Trwamy” (1981), „Biuletynu Informacyjnego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Solidarność” (1980-1981) i miesięcznika „Z Dołu”.

III-IX 1982 współredaktor podziemnego pisma „Solidarność Trwa”, 1982-1988 „Busoli”. 27 X 1982 zatrzymany w Przemyślu. 1982-1989 redaktor i publicysta w prasie podziemnej w Rzeszowie, Przemyślu i Stalowej Woli (m.in. redaktor „Rocznika Instytutu Wyższej Kultury Religijnej”); 1985-1990 członek zespołu niezależnych historyków działającego pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współredaktor I tomu monografii Diecezja przemyska w latach 1939-1945; 1986-1989 redaktor podziemnego pisma „Rola Katolicka” wydawanego pod egidą bp. Ignacego Tokarczuka, drukowanego m.in. u ks. Kazimierza Jancarza w Mistrzejowicach; 1985-1990 redaktor serii wydawniczej „Biblioteczka Przemyska” (10 regionalnych monografii historycznych).

1988-1992 sekretarz Diecezjalnej Rady Kultury. 1989-1992 wojewoda przemyski. 1989-1993 senator RP I i II kadencji. 1992-1994 redaktor nacz. dziennika „Nowiny” w Rzeszowie; 1994-1996 nauczyciel w LO nr I w Przemyślu. 1994-1997 prezes przemyskiego KIK. 1994-1997 wydawca „Zeszytów Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej”. 1996-1998 prezes Wydawnictwa R-Press w Rzeszowie, 1998-1999 Polskiej Agencji Informacyjnej w Warszawie, od 2000 dyr. Kolegium Nauczycielskiego w Przemyślu, od 2001 kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (później Wschodnioeuropejskiej) w Przemyślu.

Autor Marchołta 1934-1939 (2004) oraz Wartości i wartościowania w pracach Stefana Kołaczkowskiego o literaturze (2006).

Odznaczony Orderem św. Sylwestra PP (1999).

Od 18 I 1981 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Rzeszowie w ramach SOR; do 10 XI 1982 w ramach SOR krypt. Pisarz; do 4 VII 1989 przez Wydz. IV WUSW w Przemyślu w ramach KE.

Michał Stręk