Jan Bałuka

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Jan Bałuka, ur. 22 VII 1950 w Krośnie. Ukończył Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne w Krośnie (1971) oraz Pedagogiczne Studium Techniczne w Krakowie (w trybie zaocznym).

Od 1971 nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Krośnie, 1976-1985 z-ca kierownika warsztatów tamże, usunięty ze stanowiska i ukarany grzywną po wystąpieniu na Radzie Pedagogicznej przeciwko zmuszaniu nauczycieli do wypełniania ankiet wymagających określenia poglądów politycznych.

Od XI 1980 w „S”; współorganizator (ze Stanisławem Bębnem) „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w swojej szkole i w woj. krośnieńskim; członek Komitetu Założycielskiego „S” POiW przy ZSZ MGiE.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia, od 1982 członek RKW „S” Regionu Podkarpacie; uczestnik akcji ulotkowych; od 31 III 1987 członek Komisji Interwencji i Samorządności „S” Podkarpacie, współpracownik (z żoną Barbarą) i kolporter w Krośnie i Jaśle podziemnego pisma RKW „Solidarność Podkarpacka”, udostępniał mieszkanie na jego druk. Od III 1987 członek Komisji Interwencji i Praworządności „S” w woj. krośnieńskim (z Zygmuntem Błażem, Grażyną i Stanisławem Farajewiczami, Stanisławem Kuligiem, Stanisławem Majerskim i Wiesławem Tomasikiem).

W II 1989 współzałożyciel (z Czesławem Nowakiem i Adamem Obercem) Tymczasowej KZ „S” w Zespole Szkół Zawodowych Przedsiębiorstwa Górnictwa Naftowego i Gazu w Krośnie. Od IV 1989 sekretarz Tymczasowej MKK „S” w Krośnie i członek krośnieńskiego KO „S”. IV 1989 – III 1990 sekretarz krośnieńskiego TZR Podkarpacie; 1990-1992 wiceprzewodniczący KZ POiW „S” w Krośnie. Od 1992 przewodniczący Komisji Międzyzakładowej „S” POiW w Krośnie. Od 1990 delegat na kolejne WZD Regionu Podkarpacie, od 1993 członek ZR; od 1998 przewodniczący (na etacie) Regionalnej Sekcji OiW „S” Regionu Podkarpacie; od 1998 członek Prezydium Rady Sekcji Krajowej POiW „S” w Gdańsku, przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej, członek Komisji ds. Szkolnictwa Specjalnego i Zespołu ds. Szkoleń; od IV 1990 delegat na kolejnych KZD. 1990-1994 i 2006-2010 radny Miasta Krosno. Od 2006 na emeryturze. W 2007 społeczny przewodniczący KM „S” POiW, od 2008 na pół etatu.

Laureat nagród Ministerstwa Oświaty i Wychowania (1999, 2004, 2006) oraz Prezydenta Miasta Krosna (2004), odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

25 I 1984 – 18 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Krośnie w ramach SOR krypt. Szkoła.

Stanisław Fryc