Jan Bachorski

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

Jan Bachorski, ur. 2 VI 1947 w Szlagnowie k. Malborka. Ukończył ZSZ w Elblągu (1967).

1966-1967 ślusarz w Elbląskich Zakładach Napraw Samochodowych, w 1967 w Spółdzielni Pracy Metal w Elblągu, w 1968 w Wojskowych Zakładach Naprawczych tamże, 1968-1969 w Zakładach Piwowarskich, 1970-1973 w Zakładach im. Wielkiego Proletariatu, 1973-2007 monter turbin w Elbląskich Zakładach Energetycznych (obecnie EZE SA). W XII 1970 współorganizator wiecu w ZWP, marszu protestacyjnego pod budynek KP PZPR, demonstracji ulicznych w Elblągu.

15-31 VIII 1980 współorganizator strajku solidarnościowego w Elektrociepłowni Elbląg, wiceprzewodniczący KS w Zakładzie Energetycznym w Elblągu; od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w EZE, od XI 1980 przewodniczący KZ, w VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Elbląskiego.

13 XII 1981 współorganizator (z pracownikami EZE Tadeuszem Kaszczycem, Anną Iciaszek, Jolantą Lachmirowicz i Renatą Rakowską) akcji protestacyjnej w EZE; 13 XII 1981 – 1983 kolporter pism podziemnych, m.in. „Zwyciężymy”, „Opornik Elbląski”, „Goniec Wojenny”, współpracownik TZR (Józefa Gburzyńskiego); współorganizator zbierania składek związkowych, m.in. na pomoc dla represjonowanych; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany; w II 1983 aresztowany na 48 godz. za kolportaż ulotek w zakładzie pracy, 18 II 1983 postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elblągu oddany pod dozór MO polegający na zgłaszaniu się raz w tygodniu do KM MO w Elblągu; 5 VIII 1983 postanowieniem tejże prokuratury dozór uchylono, 16 VIII 1983 Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni umorzył postępowanie na mocy amnestii.

W 1989 członek KO „S” w Elblągu. Od 1989 członek Prezydium KZ „S” w EZE, 1990-1995 wiceprzewodniczący, 1995-2001 przewodniczący KZ, 1989-2001 delegat na kolejne WZD Regionu Elbląskiego, członek Prezydium ZR; 2000-2002 wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Energetyków „S”. 1999-2001 członek Powiatowej Rady Zatrudnienia, ławnik Sądu Pracy w Elblągu. Od 2007 na emeryturze.

Hieronim Guzowski