Jan Blicharz

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Jan Blicharz, ur. 8 XII 1942 w Jacawie na Łotwie, zm. 6 II 2011 w Krakowie. Ukończył ZSZ w Kętrzynie (1959), mechanik.

1961-1963 zasadnicza służba wojskowa. 1964-1968 ślusarz w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym (Huta im Lenina), 1968-1969 zatrudniony w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Krakowie, 1969-1995 ślusarz narzędziowy (mistrz) w prototypowni Krakowskich Zakładów Armatur. Od 1964 członek sekcji podnoszenia ciężarów w Klubie Sportowym Olsza, następnie w Klubie Sportowym KZA. W XII 1970 uczestnik krótkiego strajku w KZA.

W VIII 1980 współorganizator strajku w KZA, członek KS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w KZA, od IX 1980 członek Prezydium KZ, skarbnik, od XII 1980 przewodniczący KZ; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, kandydat na przewodniczącego, członek ZR.

13 XII 1981 rano zatrzymany w okolicy siedziby ZR, zwolniony po próbie nakłonienia do podpisania tzw. lojalki. 14 XII 1981 współorganizator strajku w KZA (po aresztowaniu na terenie zakładu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej „S” K. Jarzmika), 15 XII 1981 zatrzymany podczas pacyfikacji zakładu, internowany w Ośr. Odosobnienia w Wiśniczu Nowym, 23 XII 1981 aresztowany, 28 I 1982 w trybie doraźnym skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. W 1985 uczestnik głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie.

1989-1995 ponownie przewodniczący KZ „S” w KZA. Od 1995 na rencie. W 2003 wystąpił z „S”.

30 XII 1981 – 6 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Krakowie w ramach SOS/SOR krypt. Szantaż.

Jadwiga Zechenter