Jan Bożek

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Bożek, ur. 15 VI 1946 w Prędocinie k. Iłży. Ukończył Technikum Mechaniczne w Radomiu (1964, bez matury).

1964-1967 zatrudniony w KWK Sosnowiec w Sosnowcu, 1967-1971 w KWK Marcel w Radlinie, 1971-1982 KWK Zofiówka/Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju,

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku, członek KS; rzeczywisty przywódca strajku w KWK Manifest Lipcowy, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w KWK Manifest Lipcowy, następnie przewodniczący KZ; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

13-15 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy, rzeczywisty przywódca oraz członek nieformalnego KS, po pacyfikacji strajku hospitalizowany z powodu zasłabnięcia, 22 XII 1981 przewieziony ze szpitala do KM MO w Jastrzębiu-Zdroju, następnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, 28 XII 1981 aresztowany, przewieziony do AŚ w Katowicach, 28 IV 1982 na posiedzeniu Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach sprawę umorzono; zwolniony z pracy. 1982-1989 pracownik KWK ZMP w Żorach. 10 XI 1982 ponownie internowany w AŚ w Katowicach, zwolniony 13 XII 1982. W VIII 1988 podczas strajków w Jastrzębiu-Zdroju łącznik między strajkującymi a sztabem wspomagającym strajki w kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju.

Od 1989 na emeryturze. Od 1993 prezes Zarządu PHU Almar w Jastrzębiu.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Andrzej Kamiński