Jan Całka

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

Jan Całka, ur. 11 VII 1941 w Mościskach (obecnie Ukraina), zm. 5 IV 2016 w Głuchołazach. 1961-1965 student Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, relegowany z powodu kontaktów z klerem, prowadzenia biblioteczki katolickiej i wrogiego stosunku do ustroju.

W 1957 repatriowany do Polski. 1965-1966 pracownik Sanatorium Neuropsychiatrii w Nowej Wsi k. Prudnika, 1966-1972 Sanatorium Rehabilitacyjnego w Jarnołtówku k. Głuchołaz, 1972-1981 członek i pracownik Stowarzyszenia Pax.

Od IX 1980 w „S”; w V i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, członek ZR.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla internowanych i ich rodzin (m.in. z ks. bp. Antonim Adamiukiem, ks. Alojzym Sitkiem i Teresą Romańską). Na początku 1982 zwolniony z pracy. W III 1982 współzałożyciel i członek Regionalnej Rady Koordynacyjnej „S” Śląska Opolskiego (ze Stanisławem Jałowieckim – przewodniczący, Józefem Oleksym, Bronisławem Palikiem i Wojciechem Radomskim); 1982-1984 drukarz i kolporter podziemnego pisma „Sygnały Wojenne” (ze S. Jałowieckim i B. Palikiem). 1982-1989 organizator kolportażu wydawnictw podziemnych i emigracyjnych (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Spotkań”, „Kontaktu”, „Aneksu”, „Krytyki”, „Libertasu”, „Zeszytów Historycznych” i „Kultury”), ulotek wzywających do bojkotu wyborów parlamentarnych i do rad narodowych. 27 IV 1982 zatrzymany, 29 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, 3 V 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Opolu, 21 I 1983 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Opolu skazany na 1 rok więzienia, 22 I 1983 zwolniony warunkowo, 28 VII 1983 objęty amnestią. 1983-1989 pracownik PCK w Opolu. 1983-1989 współzałożyciel i wydawca pisma podziemnego „Solidarność Opolska” (z Robertem Fieldingiem, Piotrem Jankowskim, Wojciechem Podhajeckim, Zdzisławem Praskim i Ryszardem Siwackim). Od 13 X 1986 członek jawnej Tymczasowej Rady Regionalnej „S” Śląska Opolskiego, od 1988 współorganizator jawnych zakładowych struktur „S” w Opolu (we współpracy z Kazimierzem Klucznikiem, Janem Naskrętem, Januszem Antonim Sanockim, Franciszkiem Szelwickim, Stanisławem Tkaczem i Franciszkiem Winiarskim). W 1988 inicjator odtworzenia struktur NZS w opolskich uczelniach (we współpracy z przewodniczącymi NZS Mariuszem Patelskim i W. Podhajeckim).

W 1989 przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego „S” w Opolu, (we współpracy z P. Jankowskim, Piotrem Krawczukiem, Danutą Pelc, Ryszardem Sieradzkim i Krystyną Ziobrowską); przewodniczący TZR, członek KKW; współredaktor (z W. Podhajeckim i R. Fieldingiem) jednodniówki „Sierpień 1980-1989” wydanej w rocznicę Sierpnia ’80. 1989-1992 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsk Opolski, przewodniczący ZR, IV 1990 – 1992 delegat na kolejne KZD, członek KK. Od 1992 naczelnik Wydz. Oświaty Urzędu Miasta Opola, od 1997 z-ca naczelnika Wydz. Spraw Obywatelskich. Od 2012 naczelnik Biura Organizacji Pozarządowych. W l. 90. koordynator społecznego zespołu pomocy Polakom na Wschodzie w Opolu (m.in. zbiórki książek, organizowanie kolonii).

1984-1989 rozpracowywany przez Wydz. IV/V WUSW w Opolu w ramach KE/SOR krypt. Zbawiciel.

Mariusz Patelski, Michał Zarzycki