Jan Cypcarz

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

Jan Cypcarz, ur. 11 XII 1937 w Rogach k. Krosna, zm. 24 I 2011. Uczeń Technikum Elektrycznego w Jarosławiu, po kilku tyg. relegowany jako syn „kułaka” (ojciec był właścicielem 3,7 ha ziemi). Ukończył ZSZ w Miejscu Piastowym (1954) i Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie (1980).

Zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie w Mławie, od 1962 w Rejonie Dróg Publicznych w Krośnie, następnie na rencie, do 1981 w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Miejscu Piastowym; w 1984 pracownik Kółka Rolniczego, w XI 1984 zwolniony.

Od IX 1980 w „S”, organizator Komitetu Założycielskiego w POM, nast. przewodniczący KZ; w 1981 delegat na I WZD Regionu Podkarpacie, członek ZR.

14 XII 1981 zatrzymany, następnie ze względu na stan zdrowia hospitalizowany, dzięki pomocy lekarzy uniknął internowania; zwolniony z pracy, prowadził gospodarstwo rolne. Od 1982 działacz podziemia: Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele oo. Kapucynów w Krośnie, wykonał m.in. tablicę poświęconą „S”, którą 13 XII 1982 umieszczono w kościele oo. Kapucynów; kolporter wydawnictw podziemnych; zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w domu.

Współpracownik „S” RI, od III 1989 członek Komitetu Założycielskiego „S” RI w gm. Miejsce Piastowe, od VIII 1989 skarbnik Tymczasowej Rady Wojewódzkiej „S”. Od 1989 ponownie pracownik POM. 1990-2002 radny gminy Miejsce Piastowe, przewodniczący Rady Gminy. Od 1997 na emeryturze.

Michał Stręk